Dư luận hoan nghênh cuộc đi thăm Campuchia của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 162 ngày 11/6/1999