[Photo] Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

  Nhân vật liên quan

  • Tổng thống Liên bang NgaVladimir Vladimirovich Putin
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamTô Lâm

Hà Nội (TTXVN 20/6/2024) Trưa 20/6, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 • Đoàn xe của Tổng thống Nga Vladimir Putin trên đường di chuyển đến Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

 • Đoàn xe của Tổng thống Nga Vladimir Putin trên đường di chuyển đến Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

 • Đoàn xe của Tổng thống Nga Vladimir Putin trên đường di chuyển đến Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

 • Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Lễ đón. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin với các thành viên Đoàn đại biểu Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin với các thành viên Đoàn đại biểu Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)