Hà Nội (22/2/2024) Ngày 22/2 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã công bố Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Làng hoa cảnh Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (ảnh minh họa).

Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, là cơ hội để lan toả về tư duy phát triển, tầm nhìn và thu hút đầu tư không chỉ riêng cho tỉnh Đồng Tháp mà còn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai quy hoạch gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt là Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng đó, tỉnh cũng cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch chi tiết, khoa học, phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tiễn của địa phương; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, tổ chức không gian lãnh thổ, để điều phối, quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, hiệu quả và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đồng Tháp cần huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước, tư nhân và các nguồn lực hợp pháp khác để tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Theo đó, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, kết nối Đồng Tháp với các địa phương trong khu vực, cả nước và quốc tế. Đồng thời, thu hút nguồn lực nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nhất là phát triển nông nghiệp hàng hóa, sinh thái, bền vững với các sản phẩm trọng tâm là thủy sản, trái cây, lúa gạo gắn với các cụm ngành nông, lâm, thủy sản, các trung tâm đầu mối...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu, tỉnh tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực thế mạnh, trên nền tảng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn. Ngoài ra, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là tạo đột phá cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng Chính quyền điện tử, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng; lắng nghe, đối thoại, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp...

Ngày 11/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu phát triển đến năm 2030 của Đồng Tháp là tỉnh có trình độ phát triển khá, nằm trong nhóm đầu về chuyển đổi số, một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đô thị hiện đại, nông thôn giàu bản sắc, du lịch thân thiện và hấp dẫn; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, con người. Cùng với đó, duy trì vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Tháp sẽ là tỉnh dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp, trung tâm nông nghiệp, du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; trung tâm giao lưu phát triển kinh tế giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Công.

Để thực hiện mục tiêu tổng quát này, Đồng Tháp thực hiện 18 mục tiêu cụ thể. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 7-7,5%/năm; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 160 triệu đồng/năm. Tỷ trọng trong GRDP của ngành công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 27%, ngành dịch vụ chiếm khoảng 43%; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 22%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm khoảng 8%. Tỷ lệ đóng góp của năng suất tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế (TFP/GRDP) đến năm 2030 là 50%. Tỉnh cũng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2021 - 2030 đạt 477.000 tỷ đồng...

Để đạt được các mục tiêu trên, Đồng Tháp sẽ hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thủy sản chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu sản phẩm; tập trung nguồn lực xây dựng thành phố Cao Lãnh trở thành trung tâm trao đổi hàng hóa nông sản cấp vùng.

Tỉnh cũng phát triển các chuỗi đô thị gắn với các vùng, hành lang kinh tế động lực của tỉnh, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, thúc đẩy dịch vụ và du lịch. Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách để huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường phát triển doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Ngoài ra, Đồng Tháp đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển với các địa phương trong vùng, kết nối với TP Hồ Chí Minh; tập trung phát triển khu kinh tế cửa khẩu, hợp tác với Vương quốc Campuchia. Bên cạnh đó, liên kết với các tỉnh Long An, Tiền Giang xây dựng dự án đột phá tiểu vùng Đồng Tháp Mười thành Trung tâm dự trữ phát triển quốc gia về dự trữ nguồn nước ngọt và nguồn phù sa, khai thác tài nguyên nông nghiệp và du lịch.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đến thắp hương tại Khu di tích mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Văn Trí