Ngày 8/5/1989, Việt Nam và Brazil chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua 35 năm, tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, với nền tảng là mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

Kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ, hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy các cam kết cấp cao, tăng cường đối thoại về các vấn đề khu vực và toàn cầu, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.