Triệu Thị Trinh (hay còn gọi là bà Triệu) là nữ tướng đã chỉ huy quân lính ngăn chặn thành công ít nhất 30 cuộc tấn công của quân Ngô.

Bà Triệu tên húy là Triệu Thị Trinh (còn gọi là Triệu Trinh Nương, Triệu Ẩu), sinh ngày 2/10 năm Bính Ngọ 226 tại vùng đất Quan Yên, nay thuộc xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Dưới sự bóc lột hà khắc, đàn áp dã man của giặc Đông Ngô, Bà Triệu cùng anh trai Triệu Quốc Đạt đã giương cao ngọn cờ tụ nghĩa, kêu gọi hào kiệt bốn phương, nhân dân khắp nơi đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Uy danh của nữ Anh hùng Triệu Thị Trinh gắn với hình ảnh người nữ tướng khi ra trận mặc giáp vàng, đi guốc ngà, cài trâm vàng, cưỡi voi trắng và câu nói: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng giữ, chém cá Kình ở biển Đông, làm cho trời yên biển lặng, cứu vớt dân lành, chứ đâu giống như người đời cúi đầu khom lưng làm tì thiếp cho người ta”.

Bà Triệu và cuộc khởi nghĩa của Bà (năm 248) đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một huyền thoại. Bà Triệu là nữ Anh hùng dân tộc kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Hai Bà Trưng, làm vẻ vang truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường của phụ nữ Việt Nam “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.