Hà Nội (TTXVN 19/11/2008) Ngày 19/11/2008, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ V những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc, do Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. TTXVN xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

       Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
        Thưa các vị đại biểu,

       Trước hết, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiệt liệt chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xin gửi tới các quý vị và qua các quý vị tới toàn thể đồng bào Công giáo cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các quý vị và toàn thể bà con sức khỏe, hạnh phúc, cùng thăng tiến trên con đường đồng hành với dân tộc.

      Đại hội của những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay là dịp để chúng ta nhìn lại, đánh giá và tôn vinh những đóng góp to lớn của Ủy ban đoàn kết Công giáo nói riêng và của toàn thể những người Công giáo Việt Nam nói chung; đồng thời để khẳng định mạnh mẽ hơn nữa trách nhiệm của những người công giáo Việt Nam với đất nước trong tư cách vừa là công dân vừa là thành phần dân Chúa.

      Điều rất có ý nghĩa là Đại hội lần này được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam - một tổ chức xã hội đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của những người Công giáo. Chặng đường 25 năm gần như trùng khớp với thời kỳ tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ta. Đó là chặng đường không dài so với lịch sử của dân tộc, nhưng đầy sôi động và có rất nhiều ý nghĩa lớn lao. Đất nước phải đương đầu với muôn vàn khó khăn thử thách, nhưng với ý chí, nghị lực phi thường cùng với khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân ta đã vượt qua tất cả và làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

      Sau hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, kinh tế tăng trưởng khá nhanh, văn hoá khoa học có bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; chính trị xã hội ổn định; quốc phòng và an ninh được giữ vững; vị thế và uy tín nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao; sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước không ngừng đi lên với triển vọng tốt đẹp. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp xứng đáng của gần 6 triệu đồng bào Công giáo đã chung sức, chung lòng vì sự nghiệp phát triển của đất nước.

       Báo cáo của Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tại Đại hội này đã trình bày một cách đầy đủ, cụ thể, sinh động và khẳng định những đóng góp của đồng bào Công giáo Việt Nam trong sự nghiệp chung của dân tộc. Biết bao những điển hình tiên tiến, những tấm gương lao động sản xuất giỏi, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, các hoạt động từ thiện, nhân đạo và các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng xứ họ đạo gương mẫu, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị... đã minh chứng cho đường hướng đồng hành cùng dân tộc của những người Công giáo Việt Nam. Chúng ta thực sự vui mừng vì trong sự phát triển đi lên của cả nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện; bộ mặt của các xứ họ đạo ngày càng thay đổi, khởi sắc; đồng bào công giáo ngày càng phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết giữa đồng bào công giáo với các tầng lớp nhân dân khác ngày càng được củng cố và tăng cường. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và chia vui cùng đồng bào Công giáo cũng như cùng Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam về những thành tựu, tiến bộ đó.

       Thưa các vị đại biểu,

       Chính sách của Đảng và Nhà nước ta là luôn luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, coi đó là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân, khẳng định đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với đạo đức truyền thống của dân tộc và công cuộc xây dựng xã hội mới. Và trên thực tế, Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo nói chung, trong đó có đồng bào Công giáo được sinh hoạt tôn giáo bình thường và khuyến khích các việc làm ích nước lợi nhà, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

       Hiện nay, đồng bào cả nước ta đang ra sức phấn đấu phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Sự nghiệp to lớn và vẻ vang đó đòi hỏi phải có quyết tâm, nỗ lực rất cao, sự phấn đấu, đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo. Tôi mong rằng Đại hội lần này của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, bên cạnh việc tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động của tổ chức, cần đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể và những giải pháp tích cực để đưa phong trào lên một tầm cao mới. Cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, cần tăng cường đoàn kết, tạo ra sức mạnh góp phần cùng toàn dân thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là một tổ chức xã hội tiêu biểu cho phong trào yêu nước của đồng bào công giáo, đồng thời là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là nơi tập hợp, hướng dẫn, động viên phong trào thi đua yêu nước của bà con công giáo, là nhịp cầu nối liền giữa người công giáo với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc để ngày càng có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, ích nước lợi dân.

       Tôi tin tưởng rằng, các vị chức sắc và đồng bào Công giáo sẽ phát huy tốt hơn nữa những giá trị của đạo đức tôn giáo, thực sự đồng hành cùng dân tộc, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, nêu cao trách nhiệm công dân, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn với biết bao triển vọng tốt đẹp, nhưng khó khăn, thách thức còn nhiều; các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách chia rẽ, chống phá chúng ta; vì vậy đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong cả nước càng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, đưa đất nước ngày càng phát triển.

      Tôi xin chúc Đại hội lần thứ V Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành công tốt đẹp và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội đề ra. Nhân dịp Lễ Giáng sinh đang đến gần, tôi xin chúc các quý vị đại biểu và xin gửi tới đồng bào Công giáo cả nước lời chúc một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, tràn đầy hy vọng.

      Xin trân trọng cảm ơn./.