Bài viết "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" đăng trên báo Nhân Dân số ra ngày 3/2/1969


Suốt đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến đạo đức cách mạng và tự mình nêu gương về thực hành đạo đức cách mạng. Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, Người vẫn đau đáu việc Đảng, việc dân. 

"Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" là bài viết sau cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, đăng trên báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1969).

Những thông điệp Người nêu trong bài "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" khẳng định vị trí, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng, nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên suốt đời rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, giữ vững uy tín, thanh danh của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà nhân dân và dân tộc giao phó.