Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI (từ 1/2021 - 7/2022)

Ngày sinh: 26/11/1979

Ngày vào Đảng: 27/12/2001

Quê quán: xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (7/2022)

- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh (8/2022)

- Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (11/2020 - 7/2022)

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên (11/2020 - 7/2022)

- Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV

- Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV (11/2021)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV