Tượng đài chiến thắng Ba Gia

     Tháng 5/1965, cùng với bộ đội chủ lực, quân và dân Quảng Ngãi đã liên tục tấn công và nổi dậy đánh bại các chiến lược, chiến thuật chủ yếu của địch, góp phần làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ đồng thời đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của quân giải phóng. Chiến thắng Ba Gia là kết quả của quyết định đúng đắn, sáng tạo của Bộ tư lệnh Quân Khu 5 và Tỉnh ủy Quảng Ngãi, là mốc son chói lọi, đi vào lịch sử dân tộc cũng như lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi anh hùng.