Bộ đội pháo binh ta đón đánh địch trên sông Đà trong trận Tu Vũ, mở màn Chiến dịch Hòa Bình

     Chiến dịch Hòa Bình bắt đầu từ ngày 10/12/1951 và kết thúc thắng lợi vào ngày 25/2/1952. Mở chiến dịch Hòa Bình là quyết định táo bạo, nhạy bén, đúng đắn của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Quân ủy, quân và dân ta đã giành thắng lợi lớn. Chiến thắng Hòa Bình mang ý nghĩa chiến lược về quân sự và chính trị, trong đó nét nổi bật là nghệ thuật tác chiến chiến dịch tiến công. 

    Chiến dịch lịch sử này đồng thời cũng là cuộc tập dượt lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954; góp phần khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh rất độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo của Đảng.

    Thắng lợi của chiến dịch Hòa Bình là thành công của Đảng ta trong việc chỉ đạo tiến công chiến dịch và đưa quân đội ta có bước tiến mới về trình độ chiến thuật, kỹ thuật, về khả năng chiến đấu liên tục dài ngày trên hai mặt trận rộng lớn và phức tạp.