Tượng đài chiến thắng Cửa Việt

       Trước sự tấn công dũng mãnh của quân giải phóng, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 31/1/1973, toàn bộ lực lượng địch bị thiệt hại nặng, phải rút khỏi khu vực bờ Nam Cửa Việt. Cuộc hành quân “Tango City” thất bại hoàn toàn, vùng giải phóng được khôi phục lại.

       Chiến thắng Cửa Việt thực sự là một "cú đấm thép" đập tan âm mưu lấn chiếm vùng giải phóng, làm rung động cả hệ thống phòng ngự của địch ở miền Nam. Chiến thắng có ý nghĩa to lớn, góp phần đánh bại âm mưu “tràn ngập lãnh thổ” của đế quốc Mỹ - ngụy, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, làm suy giảm ý chí chiến đấu của chúng; giữ vững vùng giải phóng, tạo thế đứng chân ở địa bàn có ý nghĩa quan trọng và hỗ trợ cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân miền Nam, góp phần buộc đế quốc Mỹ phải thi hành Hiệp định Paris. Với chiến thắng đó, Triệu Phong cùng với cả tỉnh Quảng Trị đã làm thay đổi cục diện trên chiến trường miền Nam, báo hiệu sự phá sản của một mưu đồ xâm lược, tạo thêm khí thế, sức mạnh, niềm tin mới cho quân và dân cả nước đi đến thắng lợi cuối cùng.