Tượng đài chiến thắng sông Lô được xây dựng năm 1987, nhân kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng sông Lô

      Thu đông năm 1947, sau khi đánh chiếm được một số vùng ở đồng bằng và trung du, thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc, nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt quân chủ lực của ta, hủy căn cứ địa kháng chiến, kết thúc chiến tranh xâm lược Việt Nam một cách nhanh chóng. Ngoài ra, tấn công Việt Bắc, thực dân Pháp còn nhằm mục đích ngăn chặn sự liên lạc giữa Việt Nam với bè bạn quốc tế.
      Để thực hiện ý đồ này, thực dân Pháp đã huy động hơn 2.000 quân tinh nhuệ, 800 xe cơ giới, 40 máy bay, 40 ca nô, tàu chiến tấn công lên Việt Bắc. 
     Về phía ta, ngày 15/10/1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của thực dân Pháp”.
       Cùng ngày, Bác Hồ ra lời kêu gọi quân và dân Việt Bắc ra sức đánh bại cuộc hành binh của địch, quân và dân cả nước tích cực đánh địch để phối hợp với Việt Bắc. Chỉ thị và lời kêu gọi của Bác đã trở thành ý chí quyết tâm và lan tỏa trong toàn quân, toàn dân ta. Phát huy được lợi thế vừa trên sông nước, vừa phục kích đôi bờ, tại khu vực mặt trận sông Lô, Ban Chỉ huy các lực lượng khu 10 đã triển khai kế hoạch phối hợp với dân quân, du kích của tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang tích cực phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu. Tại Chí Đám (Đoan Hùng) và Bình Ca (Tuyên Quang), ta xây dựng trận địa phục kích, chặn đánh tàu chiến của địch trên đường tấn công Việt Bắc…