Trong tháng 1/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: chính sách về tuyển dụng lao động nước ngoài; đánh giá gia đình văn hóa; phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ; đăng ký thường trú, tạm trú; quy định mới về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự...