Ngày 11/9/1957 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Chúng ta là con một nhà, là cây một gốc, là hoa một cành”, bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 1281.
Trong bài, Người ghi lại những ấn tượng sâu sắc khi xem triển lãm tranh về đề tài đấu tranh thống nhất Tổ quốc. Người lên án những tội ác dã man của chính quyền miền Nam đối với đồng bào ta và biểu dương tinh thần đấu tranh bất khuất, tấm lòng thủy chung, son sắt của đồng bào miền Nam./.