Ngày 13/5/1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội.

Người đi xem phân xưởng xếp chữ, phân xưởng in. Đến thăm nhà trẻ, Người căn dặn các cô giáo “Cần trông nom đến nhà giữ trẻ, chăm sóc chu đáo cho các cháu, vì các cháu có ngoan, khỏe mạnh thì bố mẹ các cháu mới yên tâm sản xuất tốt”.

Cùng ngày, Người viết thư gửi các cụ phụ lão xã Hồng Vân, huyện Ân Thi (Hưng Yên) cảm ơn “các cụ đã gửi thư cho tôi”. Người mong “các cụ sẽ tiếp tục đôn đốc và góp sức cùng đồng bào củng cố tốt tổ đổi công và hợp tác xã, làm nhiều tiểu thủy nông, cày sâu bừa kỹ, bón nhiều phân, thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, để nâng cao mức sống của nhân dân hơn nữa”.