Ngày 23/5/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Xanvađo Agienđê Gốtxen (Salvador Agende), Tổng Bí thư Đảng Xã hội, Chủ tịch Thượng nghị viện Chilê, Ủy viên Ban lãnh đạo toàn quốc Mặt trận Hành động nhân dân Chilê.
Tiếp đó Người giới thiệu với khách tấm ảnh chụp các cháu thiếu nhi anh hùng miền Nam, nói về thành tích chiến đấu của thế hệ trẻ và đồng bào miền Nam. Người nói “Tôi rất vui lòng về các cháu thiếu nhi ngày nay. Các cháu đã làm được nhiều việc hơn chúng tôi. Hồi còn nhỏ, tôi không làm được những việc mà các cháu đã làm…”. Sau chuyến đi, ông Salvador Agende viết “… Chưa bao giờ một người khi nói với chúng tôi về các em nhỏ lại giáo dục chúng tôi nhiều như vậy”. Cuộc gặp gỡ diễn ra trước khi Bác qua đời không lâu đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc với vị khách Chilê, người sau đó đã trở thành Tổng thống nước Cộng hòa Chilê rồi hy sinh anh dũng trong cuộc đảo chính quân sự vào năm 1973 tại Chile./.