Ngày 5/3/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư kêu gọi đồng bào cả nước vạch rõ âm mưu của địch sau trận quân Pháp tấn công ra ngoại vi Hà Nội. Người kêu gọi mọi người “Chúng ta không hoang mang. Chúng ta phải nhẫn nại, phải cương quyết. Thắng lợi cuối cùng nhất định về tay ta”. Đồng thời, Người viết “Thư gửi đồng bào hậu phương” kêu gọi mọi người hãy an ủi, giúp đỡ đồng bào tản cư với tinh thần:

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Mỗi một đồng bào phải sẵn lòng bác ái, phải cư xử cho xứng đáng là con Rồng cháu Tiên.

Cùng ngày, Người viết thư gửi Quốc hội và nhân dân Pháp, nêu rõ: “… Máu Pháp và Việt chảy đã nhiều. Chiến tranh không nên kéo dài nữa. Chiến tranh không đưa đến đâu cả. Chúng tôi sẵn sàng lập lại hòa bình. Chỉ cần Quốc hội và nhân dân Pháp có một cử chỉ thân thiện”.