Chủ tịch Hồ Chí Minh, cái tên không chỉ gợi nên tình cảm thành kính trong mỗi người dân Việt Nam mà còn tạo được ấn tượng đẹp với bè bạn quốc tế.

Ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những nơi Người đã từng đặt chân qua, dấu ấn của Người luôn hiện hữu như biểu tượng về một lãnh tụ kiệt xuất của thế giới trong thế kỷ XX.