Đồng chí Trần Đại Quang (1956-2018)

Họ và tên: Trần Đại Quang
Ngày sinh: 12/10/1956
Ngày mất: 21/9/2018
Ngày vào Đảng: 26/07/1980
Quê quán: xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (4/2016 - 9/2018)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV