Đồng chí Vương Đình Huệ

Họ và tên: Vương Đình Huệ
Ngày sinh: 15/3/1957
Ngày vào Đảng: 9/3/1984
Quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Dân tộc: Kinh  

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII
- Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIV (4/2021), XV
- Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (từ 4/2021)
- Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 4/2021)
- Bí thư Thành ủy Hà Nội (2/2020 - 3/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV