Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández (4/2023)

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau, Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay Beatriz Argimon Cedeira, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay từ ngày 18 đến 28/4/2023.

Trong đó, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Cuba diễn ra vào dịp kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam (25/9/1963-2023), 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro Ruz lần đầu thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 9/1973), góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ chính trị vốn gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.