Đồng chí Bùi Văn Cường

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (4/2016 - 7/2019)

Họ và tên: Bùi Văn Cường
Ngày sinh: 18/6/1965
Ngày vào Đảng: 14/06/1992
Quê quán: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (4/2021), XV
- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Khóa XI, XII (4/2016 - 7/2019)
- Phó Chủ tịch Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam (11/2021)
- Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia (4/2021 - 7/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV