Từ ngày 30/11 đến 13/12/2023, Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP28) diễn ra tại Expo City, Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Với chủ đề "Gắn kết - hành động - hiệu quả", COP28 là một trong những hội nghị quốc tế lớn nhất và quan trọng nhất trong năm 2023, thu hút sự tham gia của hơn 70.000 đại biểu, bao gồm cả nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và các nhà lãnh đạo thế giới, từ 197 quốc gia, Liên minh châu Âu (EU) và hàng nghìn tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, nhóm thanh niên và các bên liên quan khác.

Việc có hơn 130 Nguyên thủ và Thủ tướng Chính phủ các quốc gia đến tham dự để cùng trao đổi, tìm kiếm giải pháp lâu dài trong ứng phó biến đổi khí hậu đã thể hiện Hội nghị COP28 là sự kiện đa phương quan trọng nhất về biến đổi khí hậu trong năm 2023. Đây là dịp để các quốc gia đưa ra những cam kết, hành động mới mạnh mẽ hơn trong đóng góp về tài chính, công nghệ, giảm phát thải khí nhà kính hướng tới thực hiện mục tiêu của Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu.

Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP) là hội nghị thường niên tổ chức trong khuôn khổ Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). UNFCCC là một hiệp ước quốc tế về môi trường được đàm phán tại Hội nghị Liên hợp quốc về môi trường và phát triển, thường được gọi là Hội nghị thượng đỉnh Trái đất diễn ra tại Rio de Janeiro (Brazil) từ ngày 3 đến 14/6/1992. Mục tiêu của Hội nghị là ổn định các nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn ngừa được sự can thiệp nguy hiểm của con người đối với hệ thống khí hậu.

Công ước khung có hiệu lực từ ngày 21/3/1994, hiện có 198 bên tham gia gồm 197 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU). Việt Nam phê chuẩn Công ước từ ngày 16/11/1994. Cơ quan đầu mối thực thi Công ước là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kể từ khi tham gia UNFCCC, Việt Nam luôn sẵn sàng tham gia hợp tác cùng các thành viên Liên hợp quốc trong ứng phó với các thách thức về biến đổi khí hậu toàn cầu.