Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VI tại Hà Nội. Ảnh: Minh Điền - TTXVN

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 1987-1992) diễn ra trong hai ngày 19 và 20/5/1987, tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 1.138 đại biểu (trong đó có 700 đại biểu chính thức) đại diện cho hơn 10 triệu hội viên và 28 triệu phụ nữ trong cả nước.

Đại hội xây dựng nhiệm vụ nhiệm kỳ là: Tăng cường giáo dục xây dựng người phụ nữ mới xã hội chủ nghĩa, động viên phụ nữ tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng; Chăm lo quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em; Hướng dẫn giúp đỡ phụ nữ xây dựng gia đình văn hóa mới; Tăng cường đoàn kết với phụ nữ thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; Củng cố cơ sở Hội, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đổi mới phương thức, hoạt động Hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa VI gồm 98 ủy viên. Đoàn Chủ tịch gồm 15 ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội (5/1982 - 5/1992).

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thân, Trần Thị Thanh Thanh, Trương Mỹ Hoa, Ngô Bá Thành, Hoàng Xuân Sính được bầu là Phó Chủ tịch Hội.

Ngày 8/3/1989, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã phát động hai cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình” và “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”.