Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ nhất kết thúc tốt đẹp-Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội CCBVN

      Nhân vật liên quan

      • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng
Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, số 326 ngày 21/11/1992