Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, diễn ra từ ngày 19 đến 22/4/2001 tại Hà Nội (Ảnh: Thế Thuần - TTXVN)

Thời gian: 19/04 đến 22/04/2001

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đại biểu: 1.168

Số lượng đảng viên: 2.479.719

Ðại hội đã bầu BCHTW gồm 150 đồng chí. Ðồng chí Nông Ðức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư của Ðảng.