Khai mạc Đại hội X Đảng Cộng sảnViệt Nam (Ảnh tư liệu - TTXVN)

Thời gian: 18/04 đến 25/04/2006

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đại biểu: 1.176

Số lượng đảng viên: 3.100.000

Đại hội bầu BCH Trung ương gồm 160 đồng chí Ủy viên chính thức và 21 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.