Đại tướng Chu Huy Mân (1913 - 2006)

Họ và tên: Chu Văn Điều

Ngày sinh: 17/3/1913

Ngày mất: 1/7/2006

Quê quán: xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa IV, V

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa III, IV, V

- Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1981-1986)

- Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (1977-1986)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa II, VI, VII