Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 31/5/1977