Đồng chí Mạc Thị Bưởi (1927-1951)

Đồng chí Mạc Thị Bưởi sinh năm 1927, quê ở xã Tân Hưng, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Dương.

Là Xã đội phó, Bí thư phụ nữ xã Tân Hưng, Nam Sách, Hải Dương, đồng chí tổ chức 3 tổ nữ du kích thường xuyên gây rối đồn bốt địch, xây dựng 35 cơ sở cách mạng, đảm nhiệm công tác giao liên, vận động quần chúng ủng hộ kháng chiến...

Đồng chí bị địch bắt, bị tra tấn dã man và hy sinh ngày 23/4/1951, khi mới 24 tuổi.

(Tư liệu và ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)