Nhà hát TP Hồ Chí Minh kín chỗ trong đêm trao Giải thưởng Cống hiến 2023 (30/3)

Lễ trao Giải thưởng Cống hiến 2023 được tổ chức tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là năm đầu tiên Giải thưởng Cống hiến của Báo Thể thao và Văn hóa được mở rộng quy mô, từ lĩnh vực âm nhạc sang cả lĩnh vực thể thao.

Đây cũng là năm đầu tiên mà giải thưởng, thông qua hệ thống bình chọn Bvote đã cho công chúng quyền được cùng với các nhà báo và các nhà chuyên môn cùng bầu chọn.