Giáo sư Trần Văn Giàu (1911-2010)

 

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu sinh ngày 11/9/1911 tại xã An Lục Long (nay thuộc xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An), mất ngày 16/12/2010. Trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng, ông đã đóng góp to lớn vào công tác vận động quần chúng, xây dựng tổ chức Đảng, là người trực tiếp lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám ở Sài Gòn và Nam Kỳ.

Giáo sư Trần Văn Giàu cũng được xem là người có công lớn trong việc xây dựng nền móng cho nền giáo dục đại học Việt Nam mới, là nhà khoa học lớn với hàng chục công trình nghiên cứu đồ sộ về chính trị, triết học, lịch sử… Năm 2002, Giáo sư Trần Văn Giàu đã sáng lập ra Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu (hay còn gọi là Giải thưởng Trần Văn Giàu) với mục tiêu trao giải cho các tác giả với các công trình nghiên cứu về lịch sử và lịch sử tư tưởng tại Nam Bộ, khu vực cực Nam Trung bộ (từ Ninh Thuận đến Cà Mau). Giải thưởng được trao vào tháng 9 hàng năm.

Với 100 tuổi đời, 81 tuổi Đảng, hoạt động liên tục trên nhiều cương vị khác nhau, Giáo sư Trần Văn Giàu đã dâng hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân.

Những cống hiến to lớn của Giáo sư đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận qua các danh hiệu, giải thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ dổi mới, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1.../.