Quang cảnh buổi lễ Công bố 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Từ năm 1996, Thường trực Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã đề xuất với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành lập Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Đây là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận, tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc trên 10 lĩnh vực: học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh - khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; hoạt động xã hội; văn hóa nghệ thuật; quản lý hành chính Nhà nước.