Hồ Kẻ Gỗ nhìn từ Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (Ảnh: Lê Duy Truyền)