Được ký kết ngày 5/5/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2015, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) được đánh giá là một FTA mang tính toàn diện, có mức độ cam kết cao và đảm bảo cân bằng lợi ích 2 bên.

Cụ thể, phía Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan cho 89,9% các dòng thuế cho các sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc theo lộ trình cắt giảm thuế quan trong 15 năm. Theo đó, các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc như: nguyên phụ liệu, linh kiện… (được phía Việt Nam cam kết dỡ bỏ thuế quan) có triển vọng tăng trưởng xuất khẩu. Bên cạnh đó việc giảm thuế suất cho một số mặt hàng tiêu dùng như thiết bị gia dụng nhỏ, mỹ phẩm… sẽ tạo thêm cơ hội cho sản phẩm Hàn Quốc thâm nhập thị trường Việt Nam.

Về phía Hàn Quốc cũng cam kết mở cửa thị trường cho 95,4% trên tổng số hơn 11.000 dòng thuế cho các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, trong đó có các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như nông sản, thủy sản, dệt may… Nhờ đó, xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của Việt Nam sang Hàn Quốc sẽ được mở rộng.

Ngoài ra việc cải thiện các chính sách, môi trường đầu tư sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh về sản xuất công nghiệp và dịch vụ của Việt Nam, góp phần nâng cao thu nhập của người lao động và làm cho thị trường trong nước trở nên sôi động hơn.

Ngoài cam kết về thương mại, các cam kết khác về dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, phòng vệ thương mại, giải quyết tranh chấp, hợp tác kinh tế, biện pháp vệ sinh dịch tễ, biện pháp kỹ thuật đối với thương mại... đều được thống nhất đảm bảo cân bằng lợi ích, phù hợp với quy định pháp luật và không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán khác của các bên.