Bức truyền thần họa sĩ Trần Văn Cẩn của họa sĩ Nguyễn Văn Len vẽ năm 1996.

Họa sĩ Trần Văn Cẩn sinh ngày 13/8/1910, tại thị xã Kiến An, Hải Phòng.

Là một trong "bộ tứ danh họa" lẫy lừng “Nhất Trí (Nguyễn Gia Trí), nhì Lân (Nguyễn Tường Lân), tam Vân (Tô Ngọc Vân), tứ Cẩn (Trần Văn Cẩn)”, họa sĩ Trần Văn Cẩn đã mang đến cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam, nửa đầu thế kỷ XX, một phong cách sáng tạo nghệ thuật rất riêng và giàu bản sắc dân tộc.

Nhiều tác phẩm của ông được coi là mẫu mực của nền hội họa hiện đại Việt Nam như: “Em Thúy”, “Gội đầu”, “Xuống đồng”, “Tát nước đồng chiêm” hay “Nữ dân quân vùng biển”… Trong đó, bức tranh “Em Thúy", sáng tác năm 1943, được coi là đỉnh cao nghệ thuật Trần Văn Cẩn và cũng là một trong những đỉnh cao của nền hội họa Việt Nam.

Ông qua đời ngày 31/7/1994, tại Hà Nội.

Năm 1996, họa sĩ Trần Văn Cẩn được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.