Với chủ đề “ASEAN: Thúc đẩy kết nối và tự cường”, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) họp tại cố đô Luang Prabang, Bắc Lào, ngày 29/1, để thảo luận, thống nhất các trọng tâm, ưu tiên của ASEAN trong cả năm theo chủ đề “ASEAN: Thúc đẩy kết nối và tự cường”, hướng triển khai các kết quả của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Cấp cao liên quan.

[Trong ảnh: Các trưởng đoàn và Tổng Thư ký ASEAN chụp ảnh chung (29/1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào]

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kết thúc Hội nghị, Lào, Chủ tịch ASEAN 2024, đã ra Thông cáo báo chí phản ánh toàn diện các nội dung được trao đổi tại Hội nghị.

Các nước tin tưởng rằng kết quả của Hội nghị lần này không chỉ là tiền đề quan trọng cho hợp tác ASEAN trong cả năm 2024, mà còn tạo động lực và sức sống mới cho những bước phát triển xa hơn của ASEAN trong những thập kỷ tới.