Hà Nội (TTXVN 1/5/2024) Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 19 tỷ USD, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt gần 11 tỷ USD, tang 32,5%; ngành chăn nuôi đạt 152 triệu USD, tang 3,6%; ngành thủy sản đạt gần 2,7 tỷ USD, tang 4,2%; ngành gỗ và lâm sản đạt hơn 5 tỷ USD, tăng gần 23%.