Hà Nội (TTXVN 17/10/2023) Quảng Ninh là tỉnh có các di sản văn hóa đa dạng và giàu bản sắc trong cả nước. Hiện nay, Quảng Ninh có 6 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt gồm: Danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Di tích lịch sử Bạch Đằng, Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử, Di tích lịch sử Khu di tích Nhà Trần tại Đông Triều, Di tích lịch sử Đền Cửa Ông và Khu di tích lưu niệm Hồ Chủ Tịch trên đảo Cô Tô.