Hà Nội (TTXVN 14/9/2023) Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra từ ngày 14-17/9/2023, tại Hà Nội. Với những điểm đặc biệt chưa từng có ở các kỳ Hội nghị trước đây, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững. So với những Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu trước đây, Hội nghị lần này do Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức có 6 điểm khác biệt.