Hà Nội (TTXVN 29/10/2023) Ngày 29/10/2023, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chủ trì. Tổng kết sau hơn 3 năm xảy ra đại dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch của Việt Nam để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.