Hà Nội (TTXVN 15/3/2024) Hội Báo toàn quốc năm 2024 diễn ra từ ngày 15 - 17/3/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngày hội lớn của những người làm báo trong cả nước. Đây cũng là lần đầu tiên, sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức được diễn ra tại thành phố mang tên Bác, với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, mang đậm tinh thần “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân”.