Hà Nội (TTXVN 18/4/2024) Trong năm 2023, 6/6 vùng kinh tế - xã hội đều có giá trị trung bình Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index 2023) đạt trên 80% và đều tăng trưởng cao hơn so với năm 2022. Quảng Ninh xuất sắc tiếp tục đoạt vị trí quán quân ở cả hai bảng xếp hạng chỉ số quan trọng: Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Thành phố Hà Nội xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), đạt 91,43%. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Hà Nội đạt kết quả này.

 

   Quảng Ninh đứng đầu trên cả 2 bảng xếp hạng PAR INDEX và SIPAS năm 2023 

   PAR INDEX 2023: Hà Nội hai năm liên tiếp giữ vị trí thứ 3

 

   Chỉ số Cải cách hành chính 2023 (PAR Index 2023) của 6 vùng kinh tế - xã hội

   Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) của 63 địa phương