Hà Nội (TTXVN 14/3/2024) Hội Báo toàn quốc năm 2024 - ngày hội lớn của những người làm báo trong cả nước - do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ 15 - 17/3/2024, với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự góp mặt của hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, của 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố. Trong 3 ngày này, Hội Báo toàn quốc 2024 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng.