Hà Nội (TTXVN 26/2/2024) Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu tôm sang 100 thị trường và nằm trong Top 4 thế về xuất khẩu, cùng với Ecuador, Ấn Độ và Indonesia. Năm 2024, dự báo xuất khẩu tôm của Việt Nam sẽ phục hồi và tăng nhẹ từ 10% đến 15%. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt từ 4 - 4,3 tỷ USD.