Hà Nội (TTXVn 5/10/2023) Chiều 5/10/2023, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội của báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã chính thức công bố kết quả giải thưởng lần thứ 16 năm 2023. Năm nay, Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội vinh danh đạo diễn tài hoa Đặng Nhật Minh vì đã cống hiến cho Hà Nội những tác phẩm văn học, điện ảnh xuất sắc. Giải thưởng do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) và Quỹ Bùi Xuân Phái tổ chức.