Hà Nội (TTXVN 10/10/2023) Sau 69 năm giải phóng (10/10/1954 - 10/10/2023), đặc biệt sau 37 năm đổi mới (1986-2023), kinh tế-xã hội Hà Nội không ngừng phát triển. Giai đoạn 15 năm mở rộng địa giới hành chính (2008-2023), kinh tế Hà Nội tăng trưởng vượt bậc. Đô thị phát triển nhanh chóng, đường sá mở rộng, nhiều tuyến đường cao tốc, đường xuyên tâm, hướng tâm được hoàn thành, kết nối, giúp cho Hà Nội giữ vững vị trí là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.