Hà Nội (TTXVN 15/2/2024) Lễ hội chùa Hương là một trong những lễ hội lớn ở Việt Nam diễn ra tại quần thể danh thắng Hương Sơn, thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Lễ hội chùa Hương năm 2024 với chủ đề “Lễ hội chùa Hương an toàn - văn minh - thân thiện”, nhằm khẳng định giá trị văn hóa lễ hội chùa Hương và phát huy giá trị quần thể khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn – Di tích Quốc gia đặc biệt.