Hà Nội (TTXVN 04/09/2023) Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 diễn ra tại Indonesia từ ngày 5-7/9, tập trung vào 4 trọng tâm, trong đó có Thiết lập nền tảng cho Tầm nhìn dài hạn của ASEAN, ASEAN Tầm vóc, Tâm điểm tăng trưởng.