Hà Nội (TTXVN 1/1/2024) Từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2024, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được quy định như sau: Xăng, trừ etanol 2.000 đồng/lít; Nhiên liệu bay 1.000 đồng/lít; Dầu diesel 1.000 đồng/lít; Dầu hỏa 600 đồng/lít; Dầu mazut 1.000 đồng/lít; Dầu nhờn 1.000 đồng/lít; Mỡ nhờn 1.000 đồng/kg.